Biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định

doc 2 trang bienban 24/09/2022 2960
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_va_giao_nhan_tai_san_co_dinh.doc

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Đơn vị: BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Căn cứ Quyết định số . ngày tháng năm về việc bàn giao TSCĐ Hôm nay vào hồi giờ, ngày tháng năm tại đã tiến hành nghiệm thu giao nhận TSCĐ Chúng tôi gồm: 1. Đại diện bên giao - Ông (bà) chức vụ - 2. Đại diện bên nhận - Ông (bà) chức vụ - Địa điểm giao nhận TSCĐ Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: Tên, Tính nguyên giá TSCĐ ký Công Năm hiệu, Nước suất Tài liệu Năm đưa quy Số hiệu sản (diện Chi Chi kỹ thuật STT sản vào Giá mua Nguyên cách TSCĐ xuất tích phí phí kèm xuất sử (Giá thành giá (cấp (XD) thiết vận chạy theo dụng sản xuất) TSCĐ hạng) kế) chuyển thử TSCĐ A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E Cộng X X X X X DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị
  2. A B C 1 2 Bên nhận Bên giao Thủ trưởng đơn vị Trưởng phòng Kế toán Người nhận Đại diện (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ghi chú: - Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ được lập khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng hoặc điều chuyển TSCĐ cho đơn vị khác, là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán lập Thẻ TSCĐ, ghi Sổ TSCĐ, sổ kế toán có liên quan khác. - Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng một thời điểm nhiều tài sản cùng loại và do cùng một đơn vị giao có thể lập chung một Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ.