Mẫu Biên bản bàn giao máy móc thiết bị

doc 1 trang bienban 23/09/2022 40020
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản bàn giao máy móc thiết bị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_ban_giao_may_moc_thiet_bi.doc

Nội dung text: Mẫu Biên bản bàn giao máy móc thiết bị

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ Căn cứ Hợp đồng kinh tế số ngày . tháng . năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công .giữa bên cho thuê là và bên đi thuê là . Hôm nay, ngày tháng năm , tại chúng tôi gồm: BÊN CHO THUÊ (Bên A): Địa chỉ: Đại diện: BÊN NHẬN (Bên B): Địa chỉ: Đại diện: Đã cùng tiến hành bàn giao máy móc, thiết bị với nội dung như sau: Thông số kỹ thuật, STT Tên thiết bị Số lượng Hiện trạng Mã thiết bị 1 2 3 Biên bản này làm thành cơ sở để 02 bên thực hiện và quyết toán Hợp đồng kinh tế số ngày tháng năm . Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau. Đại diện bên giao Đại diện bên nhận