Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán

docx 1 trang bienban 24/09/2022 18341
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_xac_nhan_chi_so_cong_to_san_luong_dien_giao_nhan_va.docx

Nội dung text: Biên bản xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BM.02 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHỈ SỐ CÔNG TƠ, SẢN LƯỢNG ĐIỆN GIAO NHẬN VÀ TIỀN ĐIỆN THANH TOÁN Từ đến Bên bán điện (Bên A): Địa chỉ Mã KH Bên mua điện (Bên B): Địa chỉ: MST Cùng nhau xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận và tiền điện thanh toán giữa hai bên như sau: Tháng Chỉ số công tơ Sản lượng Đơn giá Tiền điện Thuế GTGT Tổng tiền Đầu kỳ Cuối kỳ Hệ số nhân (kWh) (đồng/kWh) chưa có thuế (đồng) thanh toán (đồng) 1 12 Tổng cộng Tiền điện bằng chữ Bên bán điện Bên mua điện