Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản

docx 2 trang bienban 23/09/2022 21480
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_ban_giao_cong_viec_khi_nghi_thai_san.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản

  1. BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC NGHỈ THAI SẢN Hôm nay, ngày / /20 , tại: chúng tôi gồm: Người bàn giao: Bộ phận: MSNV: Người nhận bàn giao: Bộ phận: MSNV: Lý do bàn giao: Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau: STT Nội dung công việc Tình hình công việc Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./. Người bàn giao Người nhận bàn giao Phòng HC-NS