Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc, nghỉ thai sản

docx 1 trang bienban 23/09/2022 17920
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc, nghỉ thai sản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_ban_giao_cong_viec_khi_nghi_viec_nghi_thai_san.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc, nghỉ thai sản

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC Hôm nay vào lúc . Giờ .phút, ngày tháng .năm 2019 , chúng tôi gồm : BIÊN BẢN BÀN GIAO : Sau đây gọi là bên A Họ và Tên : . Chức vụ CMND: . BÊN NHẬN BÀN GIAO: Sau đây gọi là bên B Họ và Tên : Chức vụ CMND: . Chúng tôi cùng thống nhất các vấn đề sau đây: a) Bên A đồng ý bàn giao tất cả công việc bên A phụ trách và theo dõi cho bên B, b) Bên B đồng ý nhận bàn giao từ bên A các công việc cụ thể như sau : Nội dung bàn giao . . . . Bên A cam kết đã bàn giao tất cả công việc mình đang phụ trách cho bên B. Nếu sau này còn phát sinh các công việc gì mà bên A chưa giao cho bên B, hoặc những vấn đề liên quan tới công việc mà bên A đã từng làm thì bên A phải nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ bên B khi bên B có yêu cầu Bên B cam kết đã nhận bàn giao các công việc kể trên từ bên A, và đã hiểu rõ tất cả các công việc trên. Trong phạm vi công việc bên A đã giao cho bên B không có thắc mắc gì them. BÊN BÀN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO