Mẫu biên bản xác nhận chất lượng sản phẩm

docx 1 trang bienban 26/09/2022 6240
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản xác nhận chất lượng sản phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_xac_nhan_chat_luong_san_pham.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản xác nhận chất lượng sản phẩm

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Hôm nay hồi giờ phút, ngày .tháng .năm . Tại: 1.Chúng tôi gồm có: 2.Bên giao sản phẩm: Họ tên: Chức vụ: . 3.Bên xác nhận: Họ tên: Chức vụ: . Cơ quan: . . Họ tên: Chức vụ: Cơ quan: . . Cùng xác nhận chất lượng sản phẩm 4.Kết quả xác nhận – – Buổi làm việc xác minh kết thúc vào hồi giờ , ngày .tháng .năm Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Bên giao sản phẩm Bên xác nhận