Mẫu biên bản xác nhận sự việc mới nhất

docx 2 trang bienban 26/09/2022 15440
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản xác nhận sự việc mới nhất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_xac_nhan_su_viec_moi_nhat.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản xác nhận sự việc mới nhất

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— BIÊN BẢN XÁC NHẬN SỰ VIỆC (V/v: ) Vào lúc giờ ngày tháng năm tại , tiến hành lập biên bản xác minh về sự việc I – Thành phần tham gia • Người lập biên bản: Ông (bà): chức danh: • Người chứng kiến: Ông (bà): . chức danh: . Số CMND: cấp ngày / / tại Địa chỉ thường trú: • Người liên quan đến vụ việc: Ông (bà): . . chức danh: Số CMND: cấp ngày / / tại Địa chỉ thường trú: II – Nội dung xác nhận Tiến hành lập biên bản xác nhận vụ việc với những nội dung sau đây: • Diễn biến của sự việc xảy ra . . • Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc . . • Nguyên nhân . . • Thiệt hại về vật chất (nếu có) . • Tang vật (nếu có) .
  2. III – Ý kiến của người có liên quan . Biên bản được lập thành . bản và có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kết thúc hồi . giờ . cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây: Người chứng kiến Người có liên quan Người lập biên bản (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)