Mẫu biên bản xác nhận hoàn thành công việc

doc 1 trang bienban 26/09/2022 68820
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản xác nhận hoàn thành công việc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_xac_nhan_hoan_thanh_cong_viec.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản xác nhận hoàn thành công việc

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Số: ./2016/BBXN-TĐ Hôm nay ngày / ./2016 chúng tôi gồm: BÊN A : Mã số thuế : Trụ sở : Đại diện theo pháp luật: Ông BÊN B : CÔNG TY Mã số doanh nghiệp: Địa chỉ : VPGD : Số tài khoản : Đại diện theo pháp luật: Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản xác nhận hoàn thành hợp đồng dịch vụ với nội dung như sau: I. Nội dung công việc được hoàn thành theo hợp đồng 1 2 II. Danh mục giấy tờ bàn giao kèm theo biên bản xác nhận bao gồm: 1 2 III. Nội dung đề nghị thanh toán, bàn giao kèm theo hợp đồng: Kể từ ngày ký biên bản xác nhận hoàn thành công việc theo hợp đồng này hai bên không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc thực hiện dịch vụ trên. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01bản. BÊN A BÊN B