Bản cam kết về đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC

docx 2 trang bienban 24/09/2022 8520
Bạn đang xem tài liệu "Bản cam kết về đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxban_cam_ket_ve_dam_bao_tuan_thu_day_du_cac_yeu_cau_dieu_kien.docx

Nội dung text: Bản cam kết về đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về PCCC

  1. TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / , ngày tháng năm BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Kính gửi: (1) 1. Tên thương nhân : 2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 3. Điện thoại: Fax: ; 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm , đăng ký thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): - Tên: ; - Địa chỉ: ; - Điện thoại: Fax: ; 6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng): - Tên: ;
  2. - Địa chỉ: ; - Điện thoại: Fax: ; (ghi rõ tên thương nhân) xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (họ và tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố) nơi thương nhân đề nghị xin cấp Giấy phép