Mẫu bản cam kết không tái phạm

doc 1 trang bienban 24/09/2022 14040
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bản cam kết không tái phạm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_ban_cam_ket_khong_tai_pham.doc

Nội dung text: Mẫu bản cam kết không tái phạm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- GIẤY CAM KẾT Kính gửi: Công ty (1) Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Giới tính: . Quê quán: . Địa chỉ thường trú: . Nơi ở hiện tại: Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp: . Nơi làm việc (2): Chức vụ (3): Trình độ: Chuyên ngành: Điện thoại liên hệ: . Tôi cam kết các nội dung sau đây (4): Nếu vi phạm các điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty (5). ., ngày tháng năm . Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên)