Mẫu văn bản cam kết Chu cấp tiền nuôi con hàng tháng

doc 1 trang bienban 24/09/2022 36640
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu văn bản cam kết Chu cấp tiền nuôi con hàng tháng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_van_ban_cam_ket_chu_cap_tien_nuoi_con_hang_thang.doc

Nội dung text: Mẫu văn bản cam kết Chu cấp tiền nuôi con hàng tháng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN CAM KẾT (Về việc: Chu cấp tiền nuôi con hàng tháng) Hôm nay, ngày ./ . / , tại Chúng tôi gồm: Tôi là , sinh năm , mang chứng minh nhân dân số do cấp ngày , đăng ký hộ khẩu thường trú tại: . Tôi và bà (ông) , sinh năm , kết hôn năm . và đã ly hôn theo “Quyết định ” số do Tòa án nhân dân , thành phố cấp ngày . Tôi và bà ___ có ( .) con chung là: 1 – Cháu , sinh ngày ./ / , nơi sinh: . theo Giấy khai sinh số ., cấp ngày / / . Nơi cấp: ; 2 – Cháu ., sinh ngày / / , nơi sinh: theo Giấy khai sinh số ., cấp ngày / / . Nơi cấp: ; hiện đang sống tại .và do mẹ (bố) cháu là bà(ông) trực tiếp nuôi dưỡng. Bằng văn bản này, tôi xin tự nguyện cam kết: Tôi sẽ chu cấp khoản tiền nuôi hai con hàng tháng là . cho một cháu cho đến khi các cháu đủ tuổi trưởng thành theo quy định của Pháp luật nước sở tại; Số tiền này, tôi cam kết sẽ chuyển qua ngân hàng vào tài khoản mang tên bà (ông) số tại trong vòng ngày đầu tiên của mỗi tháng. - Tôi đã tự nguyện lập văn bản này và đề nghị ông công chứng viên xác nhận giúp tôi nội dung: Tôi là người có tên, giấy tờ tuỳ thân và địa chỉ nêu trong văn bản đã ký vào văn bản cam kết này trước sự có mặt của Công chứng viên. Người lập văn bản LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 1