Mẫu bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước

docx 1 trang bienban 24/09/2022 23160
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_ban_cam_ket_bao_ve_bi_mat_nha_nuoc.docx

Nội dung text: Mẫu bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước

  1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN SOẠN THẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Số CMND/hoặc số căn cước công dân, : Chức vụ: Đơn vị công tác: Được phân công làm công tác từ ngày tháng năm (hoặc trong trường hợp khác thì người cam kết phải ghi từ thời gian tiếp nhận bí mật nhà nước, ). Tôi hiểu rằng việc giữ gìn bí mật nhà nước là để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cũng như bảo vệ lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tôi xin cam kết như sau: 1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 2. Tuyệt đối không để lộ, mất những bí mật nhà nước mà tôi được giao xử lý, bảo quản, lưu giữ. 3. Khi không làm công tác này nữa tôi cam kết không bao giờ tiết lộ bí mật nhà nước. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./. , ngày tháng năm Xác nhận Người cam kết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)