Biên bản bàn giao công việc thông dụng

docx 1 trang bienban 23/09/2022 6240
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản bàn giao công việc thông dụng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_ban_giao_cong_viec_thong_dung.docx

Nội dung text: Biên bản bàn giao công việc thông dụng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o—— BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC Hôm nay, ngày / /20 , tại: Chúng tôi gồm: . Người bàn giao: Bộ phận: . MSNV: Người nhận bàn giao: . Bộ phận: . MSNV: Lý do bàn giao: Nghỉ thai sản Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau: Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản. Người bàn giao Người nhận bàn giao Phòng HC-NS