Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng

docx 2 trang bienban 26/09/2022 44080
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_tra_cong_tac_cua_pho_hieu_truong.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm tra công tác của phó hiệu trưởng

  1. PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————— ———————— ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG (V/v: ) • Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm của về việc ; • Căn cứ Thông báo số ngày tháng năm của về việc .; Vào lúc giờ ngày tháng năm tại , Đoàn kiểm tra . tiến hành thực hiện việc kiểm tra hoạt động công tác của Phó Hiệu trưởng Trường trong giai đoạn I – Thành phần tham gia 1. Đại diện Ban Kiểm tra: – Ông/Bà – Chức vụ . – Ông/Bà – Chức vụ . – Ông/Bà – Chức vụ . • Đối tượng được kiểm tra – Ông/Bà . – Phó Hiệu trưởng Trường II – Lý do kiểm tra III – Nội dung kiểm tra – Kiểm tra các chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; – Kiểm tra chỉ đạo công tác kiểm tra chuyên môn; – Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch được giao; tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch; – Kiểm tra quản lý điều hành công tác thiết bị, thực hành, thí nghiệm;
  2. – Kiểm tra công tác phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào; – Kiểm tra các báo cáo, biên bản đánh giá, hồ sơ sổ sách theo kế hoạch chuyên môn. IV – Kết quả kiểm tra và đánh giá * Kết quả kiểm tra: * Đánh giá – Ưu điểm – Nhược điểm V – Ý kiến khác (nếu có) Biên bản kết thúc vào lúc giờ ngày tháng năm Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận nội dung và công nhận đúng sự thật. PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)