Biên bản rà soát thiết bị đồ dùng dạy học

docx 3 trang bienban 26/09/2022 51560
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản rà soát thiết bị đồ dùng dạy học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_ra_soat_thiet_bi_do_dung_day_hoc.docx

Nội dung text: Biên bản rà soát thiết bị đồ dùng dạy học

  1. PHÒNG GD&ĐT Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam TRƯỜNG Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN RÀ SOÁT THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ngày tháng năm I. Thành phần ban kiểm kê 1.Đ/c. 2.Đ/c 3.Đ/c II. Lý do kiểm kê Kiểm kê số lượng đồ dùng thiết bị dạy học còn sử dụng, lượng thiết bị đồ dùng cũ nát thất thoát trong quá trình sử dụng để có kế hoạch bổ sung trong năm học tiếp theo III. Thời gian kiểm kê 01 ngày vào ngày tháng năm 1. Nội dung kiểm kê KHỐI 1 STT MÔN TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Toán Bộ đồ dùng dạy toán GV Bộ đồ dùng toán học sinh(cũ) Bộ đồ dùng toán học sinh mới 2 Tiếng việt Tiếng việt biểu diễn Bộ chữ học vần thực hành( cũ) Bộ chữ học vần thực hành (mới) 3 Đạo đức Bộ tranh đạo đức 4 Thể dục Bộ tranh thể dục 5 Kể chuyện Bộ tranh dạy kể truyện KHỐI 2
  2. SỐ LƯỢNG GHI CHÚ STT MÔN TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1 Toán Bộ đồ dùng dạy toán 04 Bộ đồ dùng toán học sinh 20 2 Tiếng việt Bộ tranh phân môn tập làm văn 01 Bộ tranh phân môn kể truyện 01 Bộ tranh phân môn luyện từ và câu 01 Bộ tranh phân môn tập đọc 01 3 TNXH Bộ tranh TNXH 03 4 Tập viết Mẫu chữ viết 06 5 Thể dục Tranh thể dục 03 6 Mĩ thuật Tranh mĩ thuật 06 7 Lao động kỹ thuật Tranh mỹ thuật 40 tờ KHỐI 3 STT MÔN TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Toán Bộ đồ dùng thực hành 2 Tiếng việt Bộ tranh phân môn tập làm văn Bộ tranh phân môn kể chuyện Bộ tranh phân môn luyện từ và câu Bộ tranh phân môn tập đọc 3 Đạo đức Bộ tranh đạo đức 4 Mĩ thuật Bộ tranh mĩ thuật 5 Thể dục Tranh thể dục 6 TNXH Mô hình trái đất quay quanh mặt trời 7 Hát nhạc Tranh khuông nhạc 8 LĐ thủ công Bộ tranh LĐ thủ công KHỐI 4 STT MÔN TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Toán Bộ đồ dùng dạy toán(GV) Bộ thực hành toán hs 2 Tiếng việt Bộ tranh phân môn kể chuyện Bộ tranh phân môn tập đọc Bộ tranh phân môn TLV 3 Đạo đức Bộ tranh đạo đức 4 kĩ thuật Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV)
  3. Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(HS) Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật(GV) Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (HS) 5 Mĩ thuật Bộ tranh mĩ thuật 6 Thể dục Bộ tranh thể dục 7 LS+ĐL Tranh ảnh LS+ĐL 8 Khoa học Bộ tranh khoa học 9 Âm nhạc Bộ tranh khuông nhạc KHỐI 5 STT MÔN TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Toán Bộ thiết bị dạy toán (GV) Bộ thực hành phân số và hình học 2 Tiếng việt Bộ tranh phân môn tập đọc Bộ tranh phân môn kể chuyện 3 Khoa học Mô hình bánh xe nước Bộ mẫu tơ sợ Bộ tranh vẽ những việc không nên làm-nên làm Cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa Bộ tranh khoa học 4 Đạo đức Bộ tranh đạo đức 5 Âm nhạc Tranh ảnh khuông nhạc 6 Mĩ thuật Tranh ảnh vào tuyển tập tranh 7 Kĩ thuật Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV) Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 8 Thể dục Bộ tranh dạy thể dục 9 LS Tranh ảnh LS 10 ĐL Tranh ảnh ĐL Nhận xét và đề nghị - Phòng thiết bị sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng - Sổ sách đảm bảo đúng nghiệp vụ - Đề nghị có phòng thiết bị đúng tiêu chuẩn NGƯỜI KIỂM KÊ HIỆU TRƯỞNG