Biên bản kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm trường THPT Mỹ Hào

docx 3 trang bienban 26/09/2022 4840
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm trường THPT Mỹ Hào", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_tra_cong_tac_quan_ly_su_dung_do_dung_day_hoc_t.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm trường THPT Mỹ Hào

  1. SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT MỸ HÀO Độc lập - Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM (Áp dụng đối với trường phổ thông) Thực hiện Quyết định số /QĐ-THPT ngày tháng năm của Hiệu trưởng về kiểm tra , Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm năm học Thời gian kiểm tra: từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 1. Thành phần Đoàn (Tổ) kiểm tra: 2. Họ và tên cán bộ phụ trách: 3. Kết quả kiểm tra a) Thống kê cơ sở vật chất hiện có trong các phòng đồ dùng dạy học và phòng thiết bị thí nghiệm (số lượng bàn ghế, quạt mát, điện sáng và các loại vật dụng khác để phục vụ công tác quản lý, sắp xếp, chuẩn bị thí nghiệm thực hành): . . . . . b) Thống kê số lượng đồ dùng dạy học và thiết bị thí nghiệm thực hành hiện có của nhà trường theo các bộ môn học: . . . . . c) Kinh phí nhà trường đầu tư hàng năm để mua, sắm bổ sung thêm đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm (thống kê 3 năm gần đây):
  2. . . d) Nhận xét về số lượng và chất lượng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm của nhà trường hiện có so với yêu cầu giảng dạy . . . đ) Công tác quản lý của cán bộ phụ trách (việc vệ sinh, phân loại, sắp xếp theo danh mục bộ môn, theo khu vực; công tác thống kê và việc theo dõi quản lý, quy định mượn, trả của cán bộ phụ trách): . . e) Việc thực hiện mượn trả giáo viên . . 4. Kiến nghị 1. Đối với cán bộ phụ trách: . . . . . . 2. Đối với Hiệu trưởng: .
  3. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TM. ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA (ký và ghi rõ họ, tên) (ký, ghi rõ họ tên)