Mẫu bản giải trình cá nhân

docx 2 trang bienban 24/09/2022 49220
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bản giải trình cá nhân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_ban_giai_trinh_ca_nhan.docx

Nội dung text: Mẫu bản giải trình cá nhân

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ,ngày . tháng năm BẢN GIẢI TRÌNH CÁ NHÂN (Về việc: ) Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG , HUYỆN , TỈNH Tôi tên là: Sinh năm: Là giáo viên bộ môn: . Chức vụ: Hộ khẩu thường trú: . Nơi ở hiện nay: Số điện thoại: NỘI DUNG GIẢI TRÌNH Ngày ., tôi nhận được thông báo từ Ban Giám hiệu Nhà trường về việc Trước sự việc này, tôi xin giải trình với Ban Giám hiệu Nhà trường với nội dung cụ thể như sau: (1) Với nội dung vụ việc như tôi đã trình bày ở trên, kính mong Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích cho tôi. Tôi xin cam đoan bản thân mình luôn đặt đạo đức nghề giáo lên hàng đầu và chưa bao giờ từng có suy nghĩ, ý định làm trái với đạo đức nghề giáo cũng như vi phạm pháp luật. Những nội dung giải trình nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với nội dung đã cam đoan.
  2. Tài liệu kèm theo: NGƯỜI GIẢI TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu ý: (1) nên ghi theo trình tự diễn biến của vụ việc để người đọc thuận tiện theo dõi, đánh giá.