Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành theo TT 133

doc 2 trang bienban 23/09/2022 4360
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành theo TT 133", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_ban_giao_tai_san_co_dinh_sua_chua_lon_hoan_than.doc

Nội dung text: Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành theo TT 133

  1. Đơn vị: Mẫu số 03 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Bộ phận: ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Căn cứ Quyết định số: ngày tháng năm của Chúng tôi gồm: - Ông /Bà Chức vụ Đại diện đơn vị sửa chữa - Ông /Bà Chức vụ Đại diện đơn vị có TSCĐ. Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau: - Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ - Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ: - Bộ phận quản lý, sử dụng: - Thời gian sửa chữa từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Các bộ phận sửa chữa gồm có: Tên bộ phận Nội dung (mức độ) Chi phí thực Kết quả kiểm Giá dự toán sửa chữa công việc sửa chữa tế tra A B 1 2 3 Cộng Kết luận: Kế toán trưởng Đại diện đơn vị nhận Đại diện đơn vị giao (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)