Mẫu cam kết chịu trách nhiệm phổ biến

docx 1 trang bienban 24/09/2022 4940
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu cam kết chịu trách nhiệm phổ biến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_cam_ket_chiu_trach_nhiem_pho_bien.docx

Nội dung text: Mẫu cam kết chịu trách nhiệm phổ biến

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc o0o GIẤY CAM KẾT Kính gửi: Công ty (1) . Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Giới tính: . Quê quán: Địa chỉ thường trú: . Nơi ở hiện tại: Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp: Nơi làm việc (2): Chức vụ (3): . Trình độ: Chuyên ngành: . . Điện thoại liên hệ: . . Tôi cam kết các nội dung sau đây (4): Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty (5). , ngày tháng năm Người cam kết (Ký, ghi rõ họ tên)