Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người chưa có cơ quan công tác)

docx 3 trang bienban 24/09/2022 4440
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người chưa có cơ quan công tác)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_cam_ket_thuc_hien_nghia_vu_cua_luu_hoc_sinh_danh_cho_ngu.docx

Nội dung text: Mẫu cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh (Dành cho người chưa có cơ quan công tác)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH (dành cho người chưa có cơ quan công tác) Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Tên tôi là: Sinh ngày Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: . Ngày cấp: Nơi cấp: Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hiện nay là: Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi tự nguyện cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính. 2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. 3. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép. 4. Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi hoàn kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn. 5. Sau khi kết thúc khoá học về nước, thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm việc lâu dài theo sự điều động của Nhà nước. 6. Cam kết nếu trúng tuyển học bổng của cấp sẽ đi học theo đúng kế hoạch do yêu cầu. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước. , ngày tháng năm Người cam kết (ký và ghi rõ họ tên) CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH Họ và tên bố (mẹ): Công tác tại: .
  2. Địa chỉ: đại diện cho gia đình lưu học sinh có tên trên, chúng tôi cam kết: - Nhắc nhở, động viên lưu học sinh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với lưu học sinh. - Cùng lưu học sinh bồi hoàn kinh phí đã được Nhà nước cấp nếu lưu học sinh không thực hiện đúng cam kết. , ngày tháng . năm Bố (mẹ) (ký và ghi rõ họ tên)