Mẫu văn bản cam kết cho tặng tài sản

docx 1 trang bienban 24/09/2022 6900
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu văn bản cam kết cho tặng tài sản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_van_ban_cam_ket_cho_tang_tai_san.docx

Nội dung text: Mẫu văn bản cam kết cho tặng tài sản

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN BẢN CAM KẾT CHO TẶNG TÀI SẢN Tài sản là Tiền Việt Nam đồng Chúng tôi ký tên dưới đây là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung Văn bản cam như sau đây : Bà : Giấy chứng minh nhân dân số Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Tôi là mẹ đẻ của: Chị : Hộ chiếu số: Nơi sinh : Hiện đang cư trú tại : Nay bằng văn bản này, tôi tự nguyện cam kết rằng: Tôi tặng cho con gái của chúng tôi là , số tiền là 5.000.000.000 đ (Bằng chữ : Năm tỷ đồng), từ việc bán bất động sản. Số tiền nêu trên sẽ được chúng tôi chuyển vào tài khoản chị : Đoàn Thảo Hiền, thông tin tài khoản như sau: + Mã SWIFT Ngân hàng hưởng lợi : + Người hưởng lợi : + Số tài khoản: Thời gian thực hiện chuyển tiền dự kiến: Chúng tôi cam đoan : 1. Việc cam kết nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. 2. Những thông tin về thân nhân, về tài sản trong Văn bản cam kết này là đúng sự thật. 3. Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa đảo, ép buộc. 4. Không thực hiện hủy ngang cam kết theo văn bản này. Chúng tôi đã đọc lại toàn bộ nội dung Văn bản cam kết này và đồng ý nội dung ghi đúng sự thật, đã thể hiện đúng ý chí của chúng tôi. Chúng tôi ký tên, điểm chỉ trước sự có mặt của Công chứng viên. Người lập Văn bản cam kết :