Biên bản họp phụ huynh cuối năm mẫu chuẩn nhất

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5960
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp phụ huynh cuối năm mẫu chuẩn nhất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_hop_phu_huynh_cuoi_nam_mau_chuan_nhat.docx

Nội dung text: Biên bản họp phụ huynh cuối năm mẫu chuẩn nhất

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ———— BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM – LỚP . Năm học – Giáo viên chủ nhiệm lớp: – Khai mạc vào hồi: giờ, ngày tháng năm . – Địa điểm: – Chủ tọa: . – Thư ký: . NỘI DUNG TIẾN HÀNH. I. Ổn định: 1. Ổn định – điểm diện: . – Số phụ huynh có mặt: – Số phụ huynh vắng mặt: 2. Tuyên bố lý do: Được sự đồng ý của BGH Trường lớp .tiến hành họp phụ huynh cuối năm năm học để tổng kết năm học và trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè. II. Nhận xét, đánh giá chung: 1. Tổng kết lớp học * Ưu điểm: . . * Nhược điểm: . . . .* Kết quả đạt được: .
  2. – Số lượng: HS, duy trì : / – Chất lượng: . – Kết quả xét thi đua, khen thưởng cuối năm học: 2. Trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè: ’ . . 3. Công tác khác (nếu có): . . 4. Ý kiến phát biểu của phụ huynh: . . III. Kết thúc Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. ngày .tháng năm GIÁO VIÊN CHỦ THƯ KÝ T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS NHIỆM