Biên bản họp tổ văn phòng Tháng 3 trường TH Tân Hòa

docx 3 trang bienban 24/09/2022 85440
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp tổ văn phòng Tháng 3 trường TH Tân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_hop_to_van_phong_thang_3_truong_th_tan_hoa.docx

Nội dung text: Biên bản họp tổ văn phòng Tháng 3 trường TH Tân Hòa

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ VĂN PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2017 BIÊN BẢN Họp tổ văn phòng I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 27 tháng 03 năm 2017 II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Tiểu học Tân Hòa III. THÀNH PHẦN: 1. Chủ tọa: Bùi Thị Huyền Trang – CB YTTH – Tổ trưởng 2. Thư ký: Dương Thanh Lệ - Văn thư – Thủ quỹ 3. Thành viên: - Nông Thị Chăm – Kế toán - Nguyễn Thị Dung – Cán bộ thiết bị IV. NỘI DUNG 1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 03 năm 2017 Bà Bùi Thị Huyền Trang – Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 03 năm 2017, cụ thể: - Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công việc cho ngày Hội đọc sách gia đình - Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 03 năm 2017 2. Triển khai nhiệm vụ cuối tháng 03 đầu tháng 04 năm 2017 - Nhiệm vụ chung: + Chuẩn bị một số công tác đón đoàn thanh tra của sở vào ngày 29 tháng 03 năm 2017; + Làm tốt công tác của tổ trong tháng 4. - Nhiệm vụ cụ thể:
  2. + Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo có liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán. + Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định; + Y tế: Đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh, tuyên truyền phòng chống bệnh theo mùa, kiểm tra vệ sinh trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm. + Thư viện – Thiết bị: Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của thư viện – thiết bị; chuẩn bị tốt sách giáo khoa và đồ dùng dạy học cho giáo viên để bước vào học kỳ II. 3. Kết thúc cuộc họp Bà Dương Thanh Lệ - Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00’ cùng ngày. Thư ký Chủ tọa Dương Thanh Lệ Bùi Thị Huyền Trang