Mẫu biên bản họp gia đình Đổi chủ hộ khẩu

doc 2 trang bienban 26/09/2022 96540
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp gia đình Đổi chủ hộ khẩu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_gia_dinh_doi_chu_ho_khau.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản họp gia đình Đổi chủ hộ khẩu

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc * , ngày . tháng . năm 20 . BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH ( V/v: Đổi chủ hộ khẩu) Hôm nay, ngày tháng . năm 20 , tại nhà Ông (con trưởng): Đội ., xã , huyện , tỉnh Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông . và cụ Bà (tức cụ ) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau: Thành phần tham dự cuộc họp: 1. Ông – Là con trai trưởng (đã mất), Ông là con trai cả đại diện; 2. Ông ; 3. Bà . ; 4. Bà .; 5. Bà .; Nội dung cuộc họp: - Phần nhà ở do Cụ Ông . và cụ Bà (tức cụ ) mất nên hộ khẩu cần phải có chủ mới. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho cháu đích tôn m 2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông và vợ là bà và tất cả các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp. Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: 100% Không tán thành: không Ý kiến khác: không Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chữ ký của người tham gia cuộc họp Các thành viên Các thành viên (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ