Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua bán giấy tờ, sổ hộ tịch

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5480
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua bán giấy tờ, sổ hộ tịch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_va_thanh_ly_hop_dong_mua_ban_giay_to_so.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua bán giấy tờ, sổ hộ tịch

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU & THANH LÝ HỢP ĐỒNG Căn cứ Hợp đồng mua bán số /HĐMB-NXBTP ngày tháng năm 2020 giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh .; BÊN A: SỞ TƯ PHÁP TỈNH Đại diện: Ông/Bà .Chức vụ: Địa chỉ: . Điện thoại: Fax: Tài khoản: Tại: Mã số thuế: . BÊN B: NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP Đại diện: Ông Quách Văn Dương Chức vụ: Phó Giám đốc Địa chỉ trụ sở: Số 35 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 024.62632079 Fax: 024.62632080 Mã số thuế: 0101412560 Tài khoản: 124.1000.123.33.88 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (BIDV) Sau khi thực hiện và xem xét các điều khoản trong Hợp đồng đã ký kết, hai bên đi đến thống nhất như sau: BÊN B: Đã hoàn thành việc giao giấy tờ, sổ hộ tịch cho Bên A theo đúng chất lượng, số lượng đã ký kết trong Hợp đồng. BÊN A: Đã nhận đúng và đủ chất lượng, số lượng giấy tờ, sổ hộ tịch đã nêu như trên. Số tiền bên A đã thanh toán cho bên B là : 0 đồng. Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B là: . đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). Bằng chữ: đồng. Hai bên không còn khiếu nại gì và nhất trí thanh lý Hợp đồng nêu trên. Hợp đồng này được thanh lý sau khi bên A thanh toán hết số tiền cho bên B.
  2. Biên bản được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Quách Văn Dương