Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng về việc thi công máy xúc cho công trình xây dựng

docx 1 trang bienban 24/09/2022 25561
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng về việc thi công máy xúc cho công trình xây dựng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_va_thanh_ly_hop_dong_ve_viec_thi_cong_ma.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng về việc thi công máy xúc cho công trình xây dựng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ (V/v thi công máy xúc cho công trình xây dựng) Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2014, tại Công ty TNHH kiến trúc xấy dựng và thương mại Phú Hưng. Thành phần nghiệm thu và thanh lý hợp đồng gồm có: BÊN A(Bên thuê): CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG Đại diện (Ông): Vũ Quang Hưng Chức vụ:.Giám đốc Địa chỉ: 159 Hồ Ngọc Lân 1, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 02413857175 MST: 2300303175 TK: 102010000527644 tại Ngân hàng Công Thương Bắc Ninh BÊN B(Đơn vị thi công): CÔNG TY TNHH DUY LONG Đại diện: Nguyễn Khắc Dương Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh. MST: 2300 332 472 Điện thoại: 0241.3788858 Tài khoản: 260-720-100-1161 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thị trấn Dâu , Thuận Thành, Bắc Ninh. Hai bên đã tổng kết và đi đến thống nhất nghiệm thu thanh lý hợp đồngnhư sau: Tên Máy thi công Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy xúc M55 Giờ 36,5 350.000 12.775.000 Máy xúc M100 Giờ 17 450.000 7.612.500 Máy xúc M100 Khối 285 20.000 5.700.000 Máy ủi Giờ 14 400.000 5.600.000 Máy lu Giờ 14 500.000 7.000.000 Phí vận chuyển máy Lu + ủi 2.000.00 Tổng cộng 40.687.500 Bằng chữ: Bốn mươi triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng . Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B