Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt (Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới)

docx 3 trang bienban 24/09/2022 19840
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt (Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_cong_viec_lap_dat_cung_cap_lap_dat_he_th.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt (Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2018 BIÊN BẢN SỐ: 02/2018/BTNMT-LV NGHIỆM THU CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT Gói thầu G1: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điện năng lượng mặt trời hòa lưới, công suất 20KW. Dự án: Trụ sở Bộ TNMT Địa điểm: Ghi rõ địa điểm của dự án 1. Đối tượng nghiệm thu Nghiệm thu lắp đặt giá đỡ Pin mặt trời, Nghiệm thu lắp đặt Pin, đấu nối dây dẫn. 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu A. CHỦ ĐẦU TƯ: Bộ TNMT Đại diện là: 1. Ông: Chức vụ: 2. Ông : . Chức vụ: 3. Ông : Chức vụ: B. ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Việt Nam Đại diện là: 1. Ông: Chức vụ: 2. Ông: Chức vụ: Cán bộ Tư vấn giám sát C. BÊN NHÀ THẦU: Công ty CP Đầu tư XD và TM Long Vũ
  2. Đại diện là: 1. Ông: Chức vụ: Giám đốc 2. Ông: Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật 3. Ông: Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu Bắt đầu: .h . ngày . tháng . . năm 2018 Kết thúc: .h . ngày . tháng năm 2018 Địa điểm: Ghi rõ địa điểm tại công trình 4. Đánh giá về công việc lắp đặt: a/ Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: - Hợp đồng kinh tế số: . và các phụ lục hợp đồng kèm theo - Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được CĐT phê duyệt. - Hồ sơ dự thầu - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số .; - Biên bản nghiệm thu nội bộ số - Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) - Nghị định 46/2015/NĐ-CP về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng - Biên bản nghiệm thu số 01: Vật liệu , thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng. - Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất có liên quan đến sản phẩm - Nhật ký thi công b) Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu: c) Các ý kiến khác: Không
  3. 5. Kết luận : Đồng ý nghiệm thu công việc lắp đặt thiết bị, cho phép Nhà thầu triển khai các công việc tiếp theo. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu ĐẠI DIỆN CĐT ĐẠI DIỆN TVGS ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TC (Ký , ghi rõ họ tên cả 3 Thành phần)