Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt máy móc thiết bị

docx 2 trang bienban 26/09/2022 18920
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt máy móc thiết bị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_nghiem_thu_lap_dat_may_moc_thiet_bi.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt máy móc thiết bị

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ: Công trình: Hạng mục: 1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu: (Ghi rõ tên thiết bị được nghiệm thu) 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: ● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) - Ông: Chức vụ: ● Đại diện Nhà thầu thi công: (Ghi tên nhà thầu) - Ông: Chức vụ: 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: giờ ngày tháng năm Kết thúc: giờ ngày tháng năm Tại công trình: 4. Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị: a. Về căn cứ nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt : Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế) - Tiêu chuẩn, quy phạm gia công chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị được áp dụng: (Ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng) - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: Hồ sơ mời thầu - Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt: (Ghi tên, số các kết quả thí nghiệm: Kéo nén thép, siêu âm đường hàn, thử kín nước, các chứng chỉ xuất xưởng vv ) - Biên bản nghiệm thu các công việc hoàn thành trong quá trình gia công chế tạo.
  2. - Nhật ký thi công, giám sát. - Bản vẽ hòan công do nhà thầu lập. b. Về chất lượng chế tạo, lắp đặt máy móc: (Ghi rõ chất lượng công tác chế tạo, lắp đặt có đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng) c. Các ý kiến khác (nếu có): 5. Kết luận: (Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử không tải). CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)