Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

docx 1 trang bienban 26/09/2022 5000
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_nghiem_thu_va_ban_giao_san_pham_dich_vu.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

  1. CÔNG TY ISO 9001:2000 BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ - Sản phẩm/Dịch vụ: - Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: - Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: - Thời gian : Ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM: 1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: Chức vụ: 2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm: Ông (bà): Chức vụ: Ông (bà): Chức vụ: Ông (bà): Chức vụ: 3. Đại diện bên cung ứng: Ông (bà): Chức vụ: 4. Đại diện bên sử dụng / kho: Ông (bà): Chức vụ: 5. Kết quả kiểm tra: Số MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH Đơn vị Số Yêu cầu của Kết quả kiểm TT VỤ tính lượng tra HĐ/Đơn hàng Kết luận của Ban kiểm nghiệm: TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)