Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào (xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông)

doc 4 trang bienban 24/09/2022 4760
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào (xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_vat_lieu_dau_vao_xi_mang_vissai_xay_trat.doc

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào (xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông)

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN SỐ : XM.01-VLĐV/XDCB NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO Dự án: Đầu tư xây dựng A Công trình: Công trình B Gói thầu: Thi công xây dựng hoàn thiện phần thô, giao thông và hàng rào bảo vệ công trình B Địa điểm XD: . 1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng Vissai xây trát, đổ bê tông: 60 tấn 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: • Đại diện CĐT: CÔNG TY 1 Ông/Bà: Chức vụ: Ông/Bà: Chức vụ: • Đại diện TVGS: CÔNG TY 2 Ông/Bà: Chức vụ: Ông/Bà: Chức vụ: • Đại diện nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN AN Ông/Bà: Phương Hữu Thơ Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ông/Bà: Lại Xuân Chung Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: • Thời gian: Bắt đầu: 15:00:00 ngày 15 tháng 03 năm 2017. Kết thúc: 16:00:00 ngày 15 tháng 03 năm 2017 • Địa điểm: . 4. Đánh giá vật liệu nghiệm thu: a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: • Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa CĐT, TVGS và nhà thầu. • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: • Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu. • Hồ sơ bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được CĐT chấp thuận: - Bản vẽ thi công được phê duyệt: - Bản vẽ biện pháp thi công được phê duyệt. • Chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: • Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị:
  2. • Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. b. Nội dung nghiệm thu vật liệu đầu vào: • Kiểm tra chủng loại, quy cách vật liệu so với thiết kế được phê duyệt • Các kết quả thí nghiệm thực tế thực tế (So sánh với yêu cầu thiết kế): • Các kết quả thí nghiệm, đo lường: • Đánh giá sự phù hợp của vật liệu so với yêu cầu thiết kế: • Các ý kiến khác (nếu có): 5. Kết luận : • Các bên tham gia nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CĐT ĐẠI DIỆN TVGS ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG