Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

docx 1 trang bienban 24/09/2022 9100
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_ban_cam_ket_dam_bao_an_toan_trong_thi_cong_xay_dung.docx

Nội dung text: Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT (Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng) Kính gửi: - Tên tôi - Số CMND: - Địa chỉ - Ngày . tháng năm 20 Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình số . Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết: 1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh. 2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công. 3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./. , ngày tháng năm 20 Người cam kết (Ký tên, đóng dấu nếu có)