Mẫu biên bản họp lớp trường Đại học Công nghệ thông tin

docx 2 trang bienban 24/09/2022 4940
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp lớp trường Đại học Công nghệ thông tin", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_hop_lop_truong_dai_hoc_cong_nghe_thong_tin.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản họp lớp trường Đại học Công nghệ thông tin

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA: LỚP: BIÊN BẢN HỌP LỚP Tháng: Năm học: I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự: 1. Thời gian: 2. Địa điểm: 3. Thành phần tham dự: - Cố vấn học tập: - Lớp trưởng: - Thư ký: Tổng số SV: Vắng: (có phép: ; không phép: ) Danh sách sinh viên vắng mặt: Ghi chú STT MSSV Họ tên (Có phép: P) II. Nội dung buổi họp lớp: (*) (*): CVHT cần hướng dẫn thư ký ghi chi tiết, đầy đủ để P.CTSV làm căn cứ phục vụ công tác đánh giá CVHT 1
  2. III. Kết luận, kiến nghị (nếu có): Cuộc họp kết thúc vào lúc ngày tháng năm 2