Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

doc 1 trang bienban 24/09/2022 7080
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_cam_ket_tai_san_rieng.doc

Nội dung text: Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG Kính gửi: UBND Tôi tên là : sinh ngày CMND số : ngày cấp nơi cấp Hộ khẩu thường trú tại : Nay tôi làm đơn nay xác nhận căn hộ số là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là sinh ngày CMND số ngày cấp nơi cấp Hộ khẩu thường trú tại : Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến căn hộ sau này. Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan để (chồng hoặc vợ) tôi là bổ túc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở & Tài Sản Khác gắn liền với đất cho căn hộ trên theo quy định. Tôi xin chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm Người làm cam kết 1