Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

docx 1 trang bienban 24/09/2022 6380
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_giay_cam_ket_chiu_trach_nhiem.docx

Nội dung text: Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng . năm . BẢN CAM KẾT Kính gửi: Tên cá nhân/tổ chức: Mã số thuế (nếu có): . Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ cư trú/trụ sở: . Nơi làm việc (nếu có): . Điện thoại: . Tôi xin cam kết các nội dung sau đây: 1. 2. 3. Tôi/chúng tôi đề nghị: – – – NGƯỜI CAM KẾT (Ký và ghi rõ họ tên)