Biên bản họp chi bộ Tháng 6 năm 2020 trường TH Tân Thuận

doc 11 trang bienban 24/09/2022 5600
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp chi bộ Tháng 6 năm 2020 trường TH Tân Thuận", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docbien_ban_hop_chi_bo_thang_6_nam_2020_truong_th_tan_thuan.doc

Nội dung text: Biên bản họp chi bộ Tháng 6 năm 2020 trường TH Tân Thuận

 1. ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THUẬN Tân Thuận Đơng , ngày 25 tháng 06 năm 2020 SỐ : -BC/CB BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ Kết quả cuộc họp Chi bộ tháng 06 năm 2020 . Hơm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút , ngày 25 tháng 06 năm 2020 Tại trường Tiểu học Tân Thuận tiến hành cuộc họp Chi bộ tháng 06/2020 Thành phần dự họp : + Đ/c Võ Thành Giàu Bí thư Chi bộ Chủ trì + Đ/c Trần Thị Phương Loan Đảng viên CB Thư ký NỘI DUNG HỌP CHI BỘ : 1/ Báo cáo tình hình đảng viên dự họp : Tổng số đảng viên trong Chi bộ : 16 đồng chí. Chính thức:16 đ/c; dự bị : 00 đ/c Trong đĩ : + Cĩ mặt : 16 đồng chí – Vắng mặt : khơng cĩ. + Cĩ lí do gồm : khơng cĩ + Khơng cĩ lí do gồm: khơng cĩ . 2/Thơng tin thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương, quán triệt văn bản của đảng - Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 25-NQ/QU của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 19- CT/TU của Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh khơng xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Nghị quyết 31- NQ.QU của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 23-CT/QU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. - Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 34-NQ/QU ngày 03/01/2020 của Ban thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. - Cơng văn số 10-CV/ĐU ngày 08/6/2020 về việc kiểm tra sổ họp chi bộ 6 tháng đầu năm 2020; ( Chi bộ bổ sung phần thảo luận phải cĩ tên đảng viên ý kiến; Phần biểu quyết khơng tính ĐV dự bị ) - Hướng dẫn số 109-HD/BTGQU ngày 10/6/2020 về nội dung cần thơng tin trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020; - Tiếp tục tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Hướng dẫn số 92-HD/BTGQU ngày 18 tháng 12 năm 2019. Tổ chức các hoạt động văn hĩa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu tồn 1
 2. quốc lần thứ XIII của Đảng theo Hướng dẫn số 102-HD/BTGQU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. - Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cơng tác chăm sĩc và giáo dục bảo vệ trẻ em theo Cơng văn số 1100-CV/QU ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơng tác chăm sĩc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. - Tiếp tục tuyên truyền,vận động, đảng viên, đồn viên, tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” và Cuộc thi Giải báo chí tồn quốc (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020. Triển khai các bài truyên truyền trong các tạp chí : Tạp chí tuyên giáo: Bài 1 : Học Bác để tự soi, tự rửa mình (trang 15-18) Sổ tay xây dựng Đảng : Bài 1: Một số nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khĩa XII (trang 01-03) Thơng báo nội bộ : - Tin 1: Các giải pháp đấu tranh ngăn chặn thơng tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng Internet (trang 15-18) Thơng tin tham khảo: - Tin 1: Chống các biểu hiện xuyên tạc, phủ nhân tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dưới gĩc nhìn văn học (trang 01-04) Thơng tin tuyên truyền: Tin1: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát các hoạt động (trang 15-16) 3/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020 : 3.1 - Lãnh đạo cơng tác cơ quan : - Lãnh đạo tốt các hoạt động của nhà trường trong tháng - Xây dựng kế hoạch tuyển viên chức cho năm học 2020-2021 - Thành lập hội đồng tuyển sinh đầu cấp cho Năm học 2020-2021 - Chỉ đạo triển khai cơng tác tự đánh giá chất lượng nhà trường . - Chỉ đạo y tế tập trung việc tổng vệ sinh trường thường xuyên phịng, chống dịch bệnh. - Lãnh đạo đội ngũ giáo viên, NV thực hiện tốt mơi trường thân thiện, học sinh tích cực - Lãnh đạo việc rèn nề nếp đạo đức tác phong học sinh, đảm bảo an tồn trong nhà trường. - Giáo viên chấp hành tốt quy định về đạo đức nhà giáo - Nghiêm túc thực hiện Thơng tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ngày 16/05/2012 Quy định về dạy thêm học thêm. Lãnh đạo y tế : - Tổ chức tuyên truyền về phịng chống tác hại của thuốc lá. 2
 3. - Cơng tác bán trú đảm bảo vệ sinh trường lớp. - Giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tác phong gọn gàng . - Tiếp tục cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19. Cơng tác kiểm tra nội bộ : - Báo cáo kiểm tra các bộ phận trong tháng - Kiểm tra GV : GV dạy nhiều mơn khối 1,2,3 ( cơ Mơ thực hiện báo cáo kết quả ) Cơng tác bồi dưỡng thường xuyên : Giáo viên: - Học sinh : Thực hiện phụ đạo học sinh bị hỏng kiến thức khi trở lại trường - Giáo viên: Hồn tất bình chọn và cơng nhận GVCN giỏi cấp trường. Quán triệt Quy tắc ứng xử trong CB, GV, NV : Tăng cường thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo các tổ khối tăng cường quán triệt trong các buổi họp tổ về quy tắc ứng xử đối với CB, GV, NV. Các tổ khối chưa nộp bảng chấm cơng bảng chấm cơng tháng 5 về VP. Lãnh đạo khâu pháp chế : -Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày mơi trường thế giới 5/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mơ hình tuyên truyền ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống , Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020; - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phịng, chống bạo lực gia đình năm 2020. - Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản trong tháng. a -Chính trị tư tưởng : - Tuyên truyền các ngày kỉ niệm trong tháng: - Tuyên truyền ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 ) - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố ( 5/6/1889-5/6/2019) - Kỷ niệm 71 năm ngày CT HCM ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc và Ngày truyền thống thi đua yêu nước ( 11/6/1948 ). - Kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí CMVN ( 21/6/1925-21/6/2019 ) b- Chuyên mơn : - Thực hiện chương trình tuần 30 đến tuần 33, theo nội dung tinh giản chương trình BGD. - Tiếp tục rà sốt, phụ đạo, ơn tập các kiến thức cho học sinh. - Tổ chức soạn ma trận kiến thức, ma trận đề, soạn đề kiểm tra cuối học kì 2. -Thực hiện thống kê chất lượng, báo cáo Bồi dưỡng cuối năm. - Thực hiện báo cáo hồn thiện hồ sơ chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối năm HS lớp 5. - Thực hiện đăng kí nhu cầu SGK lớp 1 về PGD. - Chấm thi GV dạy giỏi tiết thực hành theo kế hoạch. 3
 4. - Thực hiện xây dựng Kế hoạch, Lịch kiểm tra, duyệt đề kiểm tra từ khối 1-5 (thời gian tổ chức kiểm tra bắt đầu từ ngày 25/6- 07/07) - GV hồn thành nhận xét cổng C1và hồ sơ sổ sách theo quy định. 3.2 -Cơng tác xây dựng đảng : a- Việc nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên quần chúng, những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm : Cấp Ủy nhận xét : - Về tư tưởng phía đảng viên giáo viên cần thực hiện đúng theo chỉ đạo của cấp trên quy định về dạy thêm và học thêm; Đồng thời đội ngũ cần hiểu rõ nguyên tắc về trình tự giải quyết một thư phản ánh đối với nhà trường luơn thực hiện đúng. Do vậy, đề nghị đảng viên củng cố về mặt tư tưởng, khơng được dao động và tăng cường cơng tác tuyên truyền cho đúng chủ trương đường lối. Đội ngũ cần cố gắng vượt qua trong thời gian phịng chống dịch bệnh, cĩ thể ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đời sống vật chất tinh thần của GV chúng ta. - Đối với đảng viên thuộc tổ văn phịng cần tăng cường tuyên truyền rõ cho phụ huynh những vấn đề phụ huynh thắc mắc về tuyển sinh và chuyển trường. b – Cơng tác tổ chức cán bộ ( việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ) : - Bí thư và Phĩ Bí thư chủ động thực hiện việc bồi dưỡng các thành viên trong danh sách nguồn quy hoạch từ nay đến năm 2025 ( Mơ, Vân, Lân, Tuyền, Loan ) - Thực hiện bồi dưỡng các thành viên bổ sung danh sách nguồn quy hoạch CBQL của ngành GD ( thầy Hùng, đ/c Vân Phùng, và đ/c Phi Yến ). c- Cơng tác phát triển đảng viên : - Quyết định số 3737-QĐ/QU ngày 04 tháng 6 năm 2020 cơng nhận đảng viên chính thức cho Đồng chí Dương Thị Hà.( mời đ/c Hà nhận QĐ ) - Các đảng viên tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú rèn luyện để phát triển đảng. Nhìn chung các quần chúng ưu tú trong danh sách nguồn đang cĩ sự chuyển biến rất tích cực trong cơng tác. - Phân cơng chuẩn bị Lễ kết nạp cho thầy Hùng ( ngày 26/06/2020 – thứ sáu): + Đ/c Bất : hoa tặng đảng viên + Đ/c Yến : mời đại điện BCH Đồn phường + Đ/c Lân : dẫn chương trình + Đ/c Hà phối hợp cơ Ngọc : chuẩn bị phơng trình chiếu, âm thanh. + Đảng viên cịn lại hướng dẫn các cơ phục vụ vệ sinh, sắp xếp bàn ghế. d– Cơng tác dân vận : - Tăng cường vận động CB, GV, NV và phụ huynh tích cực học tập và làm theo tư tưởng phong cách đđ HCM - Vận động thực hiện tốt việc đảm bảo giao tiếp chuẩn mực văn hĩa trong nhà trường. - Hồn tất cơng trình dân vận khéo năm 2020 ( Trang bị kệ sách Măng non cho 20 lớp học ) đ- Kết quả đảng viên thực nhiệm vụ được phân cơng : 4
 5. - Bí thư chỉ đạo việc chuẩn bị tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 - Đ/c Phĩ Bí thư hồn thành cơng tác chuẩn bị cho HS kiểm tra cuối kì II - Đ/c Loan tuyên truyền văn bản pháp luật trong tháng. Trong tháng này cơng tác trọng tâm tất cả các đảng viên đều phải tích cực thực hiện đĩ là : - Tập trung cho cơng tác ơn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì II e-Lãnh đạo cơng tác đồn thể : Chi đồn : - Đã tuyên truyền các ngày kỉ niệm trong tháng. - Đã vận động tốt Đồn viên tham gia Hội thi Gĩc xanh (01/6 – 05/6/2020) do Đồn phường Tân Thuận Đơng tổ chức, trong đĩ cĩ 02 bài thi đạt kết quả cao, nhận khen thưởng từ BTC là bài thi của đ/c Võ Thanh Hùng và cơ Nguyễn Thị Như Ngọc. - Đã hưởng ứng tốt Chương trình “Một triệu ly sữa” của Hội đồng Đội Quận 7 nhằm cung cấp sữa, bữa ăn bổ sung dinh dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng cĩ hồn cảnh khĩ khăn.(Kinh phí quyên gĩp được là 500.000đ) - Đã lập danh sách Thanh niên chưa kết nạp Đồn, rà sốt sổ đồn viên, thẻ đồn, gửi về Đồn phường tham dự lớp cảm tình đồn (04 đ/c) - Đã vận động đồn viên tham gia tốt Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị” - Đã vận động tốt Đồn viên tham gia Hội thi Nấu ăn (26/6) và Hội thi Ảnh đẹp gia đình (15/6 – 22/6/2020) do Đồn phường Tân Thuận Đơng tổ chức, nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) Cơng đồn : -Tích cực tham gia hoạt động của Liên đồn LĐ tổ chức. - Phối hợp cùng BGH thực hiện tốt vệ sinh trường lớp phịng tránh dịch bệnh . - Vận động GV, CNV thực hiện tốt các nội dung chuyên mơn. -Tuyên truyền ngày Gia đình VN 28/6. -Lập danh sách tập huấn Ban chấp hành cơng đồn. - Đã hồn thiện hồ sơ sổ sách Cơng đồn để đĩn đồn kiểm tra của LĐLĐ. -Dự lễ Gương sáng đảng viên và Người tốt Việc tốt do LĐLĐ tổ chức (20/6). -Thu cơng đồn phí quí 2 /2020. -Vận động GV ơn tập kiến thức cho HS nghiêm túc. -Hỗ trợ ghi hình gương Người tốt Việc tốt cho thầy Võ Thanh Hùng. -Phối hợp cùng BGH tổ chức tham quan nghỉ mát cho GV, CNV. -Tham gia chuyên đề”Vai trị của Nam giới trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Đội : - Tổ chức lễ kết nạp đội viên mới cho học sinh khối 3,4,5. - Tặng 10 phần quà cho các em thiếu nhi nhân ngày 01/6. - Tập huấn Ban chỉ huy liên đội của trường. -Tham gia phong trào Hội đồng Đội. 5
 6. 4/ Đánh giá việc học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký của chi bộ đảng viên : - Chi bộ đã đạt thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. - Đảng ủy Phường Tân Thuận Đơng Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn19/5/2016-19/5/2020) và tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. (chi bộ được khen tập thể và cá nhân là đ/c Ngọc Vân và Thúy). - Liên Đồn Lao động Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016- 2020); tuyên dương “Người tốt việc tốt” và trao giải cuộc thi viết “Gương sáng Cơng đồn” năm 2020. (đ/c Hà – Hùng ). + Nhận xét đánh giá: - Chi bộ xây dựng kế hoạch và đã triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy cĩ nhận định trong tháng qua như sau : Các tổ đã kết hợp đánh giá thi đua cuối năm học và thực hiện việc nhận xét học tập và làm theo phong cách tư tưởng đđ HCM trong 6 tháng đầu năm 2020, nhìn chung các tổ đều cĩ sự tích cực rèn luyện cho bản thân tốt hơn. Gương điển hình của đảng viên, giáo viên và học sinh thực hiện tốt việc học tập và rèn theo tấm gương đđ HCM : a/ Đảng viên, giáo viên, nhân viên : 13 cá nhân được tuyên dương b/ Học sinh : Cĩ 33 em được tuyên dương 5/ Cơng tác kiểm tra, giám sát : Triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát cho năm 2020 5.1 – Giám sát thường xuyên đối với đảng viên - Giám sát tất cả đảng viên trong việc : + Chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết, kết luận của Quận ủy, Đảng ủy. + Thực hiện Nghị quyết, Quy chế của chi bộ. + Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao + Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống - Tăng cường giám sát thường xuyên những biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Trong tháng qua khơng cĩ đảng viên vi phạm cũng như cĩ những biểu hiện suy thối 5.2 – Giám sát chuyên đề đối với đảng viên : Hồn thiện hồ sơ giám sát các đối tượng theo kế hoạch ( đ/c Nga báo cáo kết quả giám sát đảng viên Bất và đ/c Ngọc Vân ) 5.3 – Kiểm tra đối với đảng viên : Hồn thiện hồ sơ kiểm tra ( đ/c Mơ báo cáo kết quả kiểm tra đ/c Thanh Vân ) 6/ Thảo luận về nhiệm vụ chính trị trong tháng 06/2020 : - Đ/c Nga : Triển khai nhân sự trong Hội đồng Tuyển sinh gồm : Hiệu trưởng, Tổ trưởng , Chủ tịch Cơng đồn, Bí thư CĐ, TPT Đội. 6
 7. - Đ/c Bí thư : Hội đồng tuyển sinh lưu ý việc kiểm tra hồ sơ phụ huynh nộp cho thật kỹ phần khai sinh và nơi đăng ký thường trú, tạm trú. - Đ/c Mơ : Trao đổi về đối tượng thăm viếng trong năm học tới ( Mẹ VN anh hùng hoặc Gia đình cĩ cơng cách mạng ), phân cơng đảng viên hỗ trợ đồn thể viếng, thắp hương Nghĩa trang Liệt sĩ và thăm Mẹ VN anh hùng. - Đ/c Phi Yến : đại diện phía đồn thể thống nhất phân cơng : GV khối 4 và HS khối 4, phối hợp cùng 03 đảng viên ( đ/c Mơ, Ngọc Vân, Lân ) 7/ Triển khai thực hiện Nghị quyết tháng 07/2020 7.1 - Lãnh đạo cơng tác cơ quan : - Chi bộ lãnh đạo cán bộ quản lý thực hiện cơng tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 - Thu nhận và giải quyết học sinh chuyển trường đi - đến - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 - Thực hiện thu nhận học sinh đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo HS đều được thu nhận vào trường đúng quy định theo danh sách được duyệt. - Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh lớp 5 cuối năm học 2019-2020 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các đánh giá cuối năm học : + Đánh giá xếp loại CB,CC,VC năm 2020 + Đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm học - Chỉ đạo thực hiện cơng tác thay sách giáo khoa lớp 1 - Chỉ đạo Đồn thể phối hợp thăm viếng gia đình cĩ cơng cách mạng, Mẹ VN anh hùng, thắp hương Nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 - Chỉ đạo sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường chuẩn bị năm học mới, thực hiện mua sắm thiết bị cơ sở vật chất. Lãnh đạo y tế : - Y tế tập trung cho việc tổng vệ sinh trường để Hội đồng tuyển sinh hoạt động + Kiểm tra các khu vực đọng nước,cĩ lăng quăng, diệt muỗi phịng ngừa bệnh Sốt xuất huyết tại trường. + Tổng vệ sinh trường, lớp cuối năm, Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. + Kiểm tra vệ sinh tồn trường cuối năm. + Tiếp tục cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường. + Nhắc nhở bảo mẫu phun thuốc muỗi hằng ngày. + Tiến hành tổng vệ sinh vật dụng bán trú bàn giao kết thúc năm học. Quán triệt Quy tắc ứng xử trong CB, GV, NV : Tăng cường thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo các tổ khối tăng cường quán triệt trong các buổi họp tổ về quy tắc ứng xử đối với CB, GV, NV. Đồn thể nhà trường cần tăng cường tuyên truyền đến CB, GV, NV. Lãnh đạo khâu pháp chế : - Tuyên truyền các ngày kỉ niệm trong tháng - Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 7
 8. - Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản trong tháng. - Tổ chức Hội thi “ Chúng em tuân thủ pháp luật ” ( vào ngày 08 và 09/07/2020 ) - Chuẩn bị Danh mục lưu trữ hồ sơ cơng tác pháp chế nộp về Văn thư nhà trường. Lãnh đạo chuyên mơn : - Hồn thành chương trình cuối năm học. - Tổ chức kiểm tra định kì cuối HKII và bàn giao chất lượng cuối năm học. - Hồn thành các báo cáo thống kê. Nộp báo cáo về PGD&ĐT - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh cuối HKII, cả năm. - Hồn tất hồ sơ kiểm tra giáo viên, chuyên đề, tồn diện. - Họp PHHS cuối năm học 2019-2020. - Duyệt HSSS; khen thưởng GV và HS. - Tổ chức tổng kết năm học & tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5. - Thống kê, báo cáo tổng kết năm học. Cơng tác phụ đạo và kiểm tra CKII: - GV cần tập trung luyện cho học sinh kĩ năng các mơn học phù hợp với từng nhĩm đối tượng HS để các em nắm vững kiến thức. - Nội dung ơn tập và giảng dạy cần thực hiện thực hiện theo nội dung tinh giản chương trình của Bộ để đảm bảo tất cả HS đều nắm vững kiến thức. - Thực hiện kiểm tra định kì nhẹ nhàng, nghiêm túc. Dự giờ kiểm tra chuyên đề: Thực hiện theo kế hoạch. Sinh hoạt tổ khối. Tập trung bàn biện pháp giúp đỡ HS, các kiến thức cần ơn tập. Tập trung soạn đề kiểm tra, thực hiện HSSS cuối năm học 7.2 – Cơng tác xây dựng Đảng – Đồn thể : Chi đồn : - Tuyên truyền kỉ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020) - Phối hợp với chính quyền và các đồn thể thăm hỏi gia đình cĩ cơng với cách mạng, vận động Đồn viên giáo viên đến viếng và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27/7. - Vận động Đồn viên giáo viên tích cực thực hiện tốt việc soạn đề, coi thi, chấm thi, hồn thành hồ sơ sổ sách theo sự phân cơng của Ban giám hiệu. - Phối hợp với BGH, Cơng đồn chuẩn bị tổ chức Lễ tri ân, Lễ Tổng kết năm học 2019 – 2020. - Vận động Đồn viên giáo viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động vui hè cho các em học sinh theo kế hoạch của Đồn phường Tân Thuận Đơng. Cơng đồn : - Vận động GV coi và chấm kiểm tra cuối kì II nghiêm túc. - Hồn thiện hồ sơ thi đua cuối năm học; Hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm. - Phối hợp cùng BGH tổ chức chấm các tiết dạy trong hội thi GV giỏi cấp trường. -Tổ chức tham quan nghỉ mát cho GV,CNV tại Nha Trang (dự kiến 16/7/2020). -Tiếp tục thực hiện văn hố ứng xử trong nhà trường. -Vận động GV thực hiện tốt các loại HSSS cuối năm đúng qui định. 8
 9. -Thực hiện tốt cơng tác coi và chấm kiểm tra cuối kì II khối lớp 5. -Phối hợp cùng BGH tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh khối lớp 5. -Tham gia tốt các phong trào do LĐLĐ tổ chức. Đội : - Tổ chức liên hoan cháu ngoan Bác Hồ - Cơng nhận chi đội 3 tốt - Phối hợp tổ chức Hội thi “ Chúng em tuân thủ pháp luật ” - Tham gia phong trào Hội đồng Đội. - Thực hiện cơng tác báo cáo, kiểm tra cơng tác đội 7.3 – Phân cơng nhiệm vụ đảng viên : - Bí thư chỉ đạo việc cơng tác tuyển sinh lớp 1 năm học 20-21 - Đ/c Phĩ Bí thư hỗ trợ cơng tác tuyển sinh và cho học sinh kiểm tra lại trong hè - Đ/c Loan tuyên truyền văn bản pháp luật trong tháng . - Đ/c Bất, Huy, Thúy rà sốt bổ sung, kiện tồn hồ sơ sổ sách cơng đồn Trong tháng này cơng tác trọng tâm tất cả các đảng viên đều phải tích cực thực hiện đĩ là : Tập trung hỗ trợ cho cơng tác tuyển sinh; Hỗ trợ hoạt động thư viện, phối hợp với đồn thể thăm Mẹ VN anh hùng và thắp hương Nghĩa trang L.Sĩ. 8/ Thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ : - Đ/c Nga : Các đảng viên cần tập trung nêu cao tinh thần đồn kết, thể hiện sức mạnh tập thể, tính trách nhiệm cao nhằm chuẩn bị cho năm học mới - Đ/c Mơ : Đối với những lớp cĩ HS kiểm tra lại các GV cần nộp kế hoạch kiểm tra và rèn luyện HS kiểm tra lại. - Nhắc nhở các đảng viên thơng báo lại tổ khối mình khi kết thúc thì phải cập nhật hồ sơ cho kịp tiến độ, và thực hiện cho chính xác. - Bí thư : Đề nghị các đảng viên là tổ trưởng triển khai trong tổ khối việc sắp xếp đồ dùng dạy học cá nhân để chuẩn bị việc chuyển lớp, chuyển khối. Khi thực hiện bàn giao cơ sở vật chất phải cĩ biên bản rõ ràng chi tiết ( để tránh trường hợp đổ trách nhiệm cho nhau ). - Đ/c Loan : bàn về Hội thi “ Chúng em tuân thủ pháp luật ” về cụ thể chi tiết sẽ thống nhất ở phiên họp HĐSP. - Đ/c Hà : trong tháng 7 sẽ tổ chức Diễn đàn “ Tiếng nĩi trẻ em – lần 2 ” thống nhất thành phần phải cĩ mặt đầy đủ: Cấp ủy, các tổ trưởng 9/ Thực hiện tự phê bình và phê bình đối với tập thể hoặc cá nhân ( gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế qua kiểm điểm NQ TW4 ) : - Các tổ nhận xét việc thực hiện tự phê bình và phê bình đối với cá nhân gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế qua kiểm điểm NQ TW4. - Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát gĩp phần ngăn chặn suy thối về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên - Đề nghị các tổ trưởng đảng viên giám sát trong tổ khối mình việc thực hiện cơng tác “ Phịng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” . Các đảng viên đã báo cáo lại tình hình trong tổ : 9
 10. + Đ/c Nga : Đối với tổ văn phịng trong tháng qua thực hành tiết kiệm + Các tổ trưởng : Luơn giám sát và nhắc nhở giáo viên trong tổ khối về việc thực hành tiết kiệm điện trong nhà trường, giờ ra chơi phải tắt đèn, quạt khi ra khỏi lớp. + Đối với cơng đồn và Ban thanh tra nhân dân: Giám sát cơng tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện đúng theo sự chỉ đạo Việc thực hiện thu chi đúng theo tinh thần của quy chế chi tiêu nội bộ, giáo viên khơng cĩ xảy ra tình trạng bắt ép học sinh học thêm khơng thấy cĩ dấu hiệu lãng phí, tham ơ, nhũng nhiễu. Tất cả các đảng viên tăng cường kiểm tra giám sát hơn nữa trong cơng tác này 10/ Bí thư chi bộ kết luận , chi bộ biểu quyết : 9.1- Tĩm tắt các ý kiến và những vấn đề mà chi bộ thảo luận . - Đề nghị các đảng viên quán triệt nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 06/2020 - Đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân cơng. - Chi bộ giám sát việc thực hiện cơng tác vận động của đảng viên - Các đồn thể trong nhà trường tích cực hỗ trợ nhau trong các hoạt động. - Cơng tác chuyên mơn đề nghị PHT và GV thực hiện đúng quy chế chuyên mơn - Đẩy mạnh việc tuyên truyền phịng chống dịch bệnh trong nhà trường - Nhất trí với các ý kiến của các đảng viên trao đổi trong cuộc họp - Tập trung quán triệt về tình hình tư tưởng trong nhà trường, các đảng viên cần tích cực vận động quần chúng trong nhà trường nêu cao tinh thần đồn kết trong nội bộ. - Quán triệt Chỉ thị 17 khơng dạy thêm học thêm ngồi nhà trường, tuyệt đối tất cả đảng viên GV khơng được dạy thêm ngồi nhà trường. - Đề nghị đảng viên là tổ trưởng lưu ý việc học trực tuyến về Chương trình GDPD 2018 - Thực hiện tốt Hội thi “ Chúng em tuân thủ pháp luật ” - Nhanh chĩng hồn thiện Hồ sơ đánh giá Quý II - Cơng tác kiểm tra định kì cĩ một số thay đổi về giám thị là tồn bộ GV của trường, về đề thi theo đúng quy định - Cập nhật hồ sơ sổ sách cuối năm cho chính xác và kịp tiến độ - Thực hiện đánh giá cuối năm học : Đánh giá phân loại VC, Đánh giá thi đua, Chuẩn nghề nghiệp. - Các bộ phận đánh giá Bộ tiêu chí thi đua cuối năm. - Về cơng tác chính trị tư tưởng đối vời đảng viên cần vững vàng hơn, và tăng cường tuyên truyền triển khai trong tổ khối những đường lối đúng đắn theo chỉ đạo của cấp trên. - Đảng viên cần động viên đội ngũ trong thời gian phịng, chống dịch bệnh cố gắng vượt qua. - GVCN các lớp chuẩn bị nội dung họp chuyển tải đến PHHS cho đầy đủ - Giao cho đ/c Mơ thực hiện nhiệm vụ giám sát, chấm cơng đối với các cá nhân trong thời gian nghỉ hè. - Hoạt động lưu trữ hồ sơ cuối năm đề nghị các bộ phận hồn thiện Danh mục hồ sơ của khâu mình để gửi về cho văn thư tiến hành bàn giao lưu trữ cuối năm. 10
 11. 11/ Chi bộ biểu quyết thơng qua kết luận ( Nghị quyết ) của Chi bộ : Đảng viên chi bộ thống nhất với nội dung triển khai trong cuộc họp là 16/16 đ/c đạt 100%. 12/ Kiến nghị - đề xuất : ( khơng cĩ ) 13/ Đánh giá chất lượng cuộc họp : Tốt Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 05 phút , được thơng qua cho tồn thể đảng viên trong chi bộ THƯ KÝ CHỦ TỌA Trần Thị Phương Loan Võ Thành Giàu Nơi nhận: - Đảng ủy phường TTĐ ; - Lưu: VT. 11