Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức mẫu mới năm 2022

docx 2 trang bienban 24/09/2022 4120
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức mẫu mới năm 2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_hop_chi_doan_de_nghi_cong_nhan_dang_vien_chinh_thuc.docx

Nội dung text: Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức mẫu mới năm 2022

  1. BAN CHẤP HÀNH LCĐ ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày .tháng năm 20 CHI ĐOÀN . BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày tháng năm , chi đoàn đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị . trở thành đảng viên chính thức. Thành phần tham dự: Đoàn viên chi đoàn Tổng số . đoàn viên Có mặt: đoàn viên Vắng mặt .đoàn viên Lý do: Đại biểu tham dự . Chủ trì hội nghị: đồng chí , chức vụ .
  2. Thư ký hội nghị: đồng chí Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người) Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của . đoàn viên (đạt %) so với tổng số; số không tán thành đoàn viên, với lý do Chủ trì Thư ký Đại biểu tham dự