Biên bản họp đại hội công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân

doc 1 trang bienban 24/09/2022 3820
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp đại hội công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_hop_dai_hoi_cong_doan_truong_dh_kinh_te_quoc_dan.doc

Nội dung text: Biên bản họp đại hội công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân

  1. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA Nhiệm kỳ 2017 – 2022 Thời gian: giờ ngày . tháng . năm 2017 Có mặt : . / Vắng mặt : . Đại biểu : Chủ tịch đoàn: - Đ/c - Đ/c . Thư ký đoàn : - Đ/c - Đ/c Nội dung hội nghị: Phần I: Đ/c . – Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn bộ phận”. Phần II: đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn Trường”. Phần III: Các ý kiến góp ý Phần IV: Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tổng kết bế mạc. Hôi nghị kết thúc lúc phút cùng ngày. Thư ký hội nghị Chủ tịch đoàn