Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học

docx 2 trang bienban 24/09/2022 32740
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_hop_hoi_dong_truong_cuoi_nam_hoc.docx

Nội dung text: Biên bản họp hội đồng trường cuối năm học

  1. PHÒNG GD&ĐT . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC Hôm nay, lúc .giờ .phút, ngày .tháng .năm ., tại Văn phòng Trường . Hội đồng trường . họp phiên đầu năm, năm học . nhằm thông qua Kế hoạch và một số tiêu chí phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học I. THÀNH PHẦN: 1. Đ/c – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng 2. Đ/c – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ 3. Đ/c . – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ 4. Đ/c . – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ 5. Đ/c - TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng 2. Nội dung: 2.1. Ông , Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua: Mục tiêu, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, thảo luận, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các tiêu chí phấn đấu trong năm học .; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm. 2.2. Tiến trình buổi họp: 2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học .: – Ông .thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học – Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị. 2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học .:
  2. – Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học – Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị. 2.2.3. Kết quả: – 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học ., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên phê duyệt. – 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ., đạt tỉ lệ 100%, đề xuất trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện An Biên chi duyệt. 3. Kết luận: Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí phấn đấu trong năm học .; các khoản thu và thu hộ năm học . và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất). Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên. THƯ KÍ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÁC THÀNH VIÊN TRƯỜNG TRƯỜNG