Mẫu Biên bản họp lớp

doc 1 trang bienban 24/09/2022 6260
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản họp lớp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_lop.doc

Nội dung text: Mẫu Biên bản họp lớp

  1. Trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lớp: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP LỚP 1. Thời gian, địa điểm họp - Thời gian: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: 2. Thành phần tham dự: - Cô giáo: 3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp - Chủ tọa: - Thư ký: 4. Nội dung cuộc họp. 5. Diễn biến cuộc họp Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ cùng ngày. Thư ký Chủ tọa