Biên bản kế hoạch chuyên môn tháng 9-2022 trường THCS An Lập

docx 1 trang bienban 24/09/2022 3600
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kế hoạch chuyên môn tháng 9-2022 trường THCS An Lập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_ke_hoach_chuyen_mon_thang_9_2022_truong_thcs_an_lap.docx

Nội dung text: Biên bản kế hoạch chuyên môn tháng 9-2022 trường THCS An Lập

  1. PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS AN LẬP Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số: 03/KH-THCS.AL An Lập, ngày 01 tháng 09 năm 2021 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2021 - Căn cứ theo kế hoạch chuyên môn năm học 2021-2022 và tình hình cụ thể của trường THCS An Lập. Kế hoạch chuyên môn tháng 9 như sau: I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 - Trường đang được trưng dụng làm khu cách ly COVID. - Chuẩn bị khai giảng. - Dự kiến phân công đầu năm. - Sắp xếp thời khóa biểu. - Hoàn thành hồ sơ thêm giờ thêm buổi. - Tạo tài khoản trên phần mềm MS Teams. - Tập huấn SGK6. - Tham gia tình nguyện hỗ trợ phòng chống COVID tại địa phương và TP Thuận An. - Liên hệ PHHS trên 10 nhóm Zalo và ôn tập cho HS nết nối phần mềm MS Teams. - Đi công tác, tham gia phong trào theo phân công và triệu tập của cấp trên. - Điều chỉnh, bổ sung và thực hiện một số công văn, chỉ đạo của cấp trên. II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 - Tập huấn theo lịch của PGD. - Khai giảng năm học 2021-2022. - Phân công đầu năm. - Phổ biến thời khóa biểu. - Đăng ký hồ sơ dự thi bài giảng Elearning: 02 sản phầm (1 toán, 1 văn) - Giảng dạy trực tuyến trên phần mềm MS Teams bắt đầu tuần 1 (20/09/2021) - Đăng bài trên Website của trường đảm bảo mỗi giáo viên đăng 1 bài/tuần. - Dự giờ đột xuất dạy trực tuyến. - Tổng phụ trách Đội theo dõi sĩ số học sinh mỗi ngày. - GV bộ môn lên lịch báo giảng đúng quy định. - Tổ ký duyệt giáo án cho GV 2 lần/ tháng. - GVCN nhập thông tin học sinh 10 lớp trên Vnedu, csdl ngành. - Tổ trưởng kiểm tra sử dụng mail và đăng bài trên Website. - Ký duyệt hồ sơ sổ sách GV toàn trường - Họp hội đồng sư phạm. - Thực hiện Khung kế hoạch bài dạy theo phụ lục 4 CV 5512/BGDĐT-GDTrh ngày 18/12/2020 đối với khối 6 và giảm tải CV4040. - Đi công tác, tham gia phong trào theo phân công và triệu tập của cấp trên. - Tổng vệ sinh, trường lớp an toàn đúng quy định. - Điều chỉnh, bổ sung và thực hiện một số công văn, chỉ đạo của cấp trên đột xuất P.HIỆU TRƯỞNG