Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn

docx 2 trang bienban 26/09/2022 12180
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_ban_chap_hanh_cong_doan.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn

  1. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa , nhiệm kỳ (2012 – 201 ) Chúng tôi được Đại hội lần thứ Công đoàn Bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban chấp hành công đoàn khóa gồm đồng chí: - Đ/c Trưởng ban - Đ/c Ủy viên - - - Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau: - Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội là đại biểu - Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự đại hội là đại biểu - Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu là đại biểu - Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCH Công đoàn khóa là đ/c - Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm đồng chí ( có danh sách kèm theo ) Trong đó: - Ứng cử đồng chí - Đề cử đồng chí - Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra phiếu - Tổng số phiếu ban bầu cử thu về phiếu - Số phiếu hợp lệ phiếu - Số phiếu không hợp lệ phiếu
  2. - Kết quả kiểm phiếu như sau : ( Danh sách kèm theo ) - Danh sách những đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn khóa có số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp như sau ( Danh sách kèm theo ) - Biên bản này lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu đại hội. Làm tại hồi giờ ngày tháng năm Trưởng ban bầu cử