Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Hợp tác xã

doc 1 trang bienban 26/09/2022 3020
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Hợp tác xã", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_tai_hop_tac_xa.doc

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Hợp tác xã

  1. HỢP TÁC XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Hợp tác xã Nhiệm kỳ Hôm nay, vào lúc giờ ngày tháng năm tại đã tiến hành Đại hội thành viên HTX Chúng tôi được Đoàn Chủ tịch giới thiệu và Đại hội nhất trí cử chúng tôi trong Ban kiểm phiếu gồm: 1. Ông (bà) Chức vụ: Trưởng ban 2. Ông (bà) Chức vụ: Thư ký 3. Ông (bà) Chức vụ: Thành viên Tôi xin thay mặt cho Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, số lượng đại biểu chính thức là / đại biểu đạt % Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) HTX nhiệm kỳ Ban kiểm phiếu phát phiếu phiếu, thu về phiếu đạt % Qua kiểm tra có phiếu hợp lệ đạt %, phiếu không hợp lệ chiếm %. Vậy số phiếu tín nhiệm của từng ứng cử viên như sau: 1. Ông (bà) được / phiếu, đạt %. 2. Ông (bà) được / phiếu, đạt %. 3. Ông (bà) được / phiếu, đạt %. Căn cứ vào số phiếu tín nhiệm của từng ứng cử viên nêu trên, các ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) HTX nhiệm kỳ 1. Ông (bà) 2. Ông (bà) 3. Ông (bà) Biên bản kết thúc vào lúc giờ cùng ngày. THƯ KÝ TRƯỞNG BAN