Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại hội nghị công đoàn các cấp

docx 2 trang bienban 26/09/2022 8680
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại hội nghị công đoàn các cấp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_kiem_phieu_bau_cu_chu_nhiem_uy_ban_kiem_tra_tai_hoi.docx

Nội dung text: Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại hội nghị công đoàn các cấp

  1. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dấu BCHCĐ) BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Bầu cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn .khóa , nhiệm kỳ Chúng tôi được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn .khóa ., nhiệm kỳ . nhất trí bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn , khóa , nhiệm kỳ . gồm: - Đồng chí Trưởng ban và ủy viên (ghi rõ danh sách). Ban bầu cử đã phổ biến thể thực bầu cử để toàn thể hội nghị bỏ phiếu. Việc bầu cử đã được tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử đã thống nhất lập biên bản kiểm phiếu như sau: - Số người ứng cử và đề cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn . là đồng chí; gồm (danh sách) - Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: .phiếu - Tổng số phiếu ban bầu cử thu về: .phiếu - Số phiếu hợp lệ phiếu - Số phiếu không hợp lệ phiếu Kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu của từng người theo phiếu bầu cử như sau (ghi cụ thể kết quả của từng người) Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn khóa ., nhiệm kỳ Biên bản này được lập thành hai bản, lưu hồ sơ, tài liệu của hội nghị. Làm tại hồi .giờ ngày tháng năm .
  2. TRƯỞNG BAN BẦU CỬ