Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy

docx 2 trang bienban 24/09/2022 8760
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_bao_duong_sua_chua_he_thong_phong_chay_c.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI PCCC HẢI PHÁT Độc lập –Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Hôm nay, ngày tháng năm , tại , chúng tôi gồm có: 1. BÊN A: Ông/Bà: Chức vụ: . Địa chỉ: Số điện thoại: số Fax: Số tài khoản: Mở tại Ngân hàng 2. BÊN B : Ông/Bà: . Chức vụ: . Địa chỉ: Số điện thoại: , số Fax: .
  2. Số tài khoản: .Mã số thuế: Mở tại Ngân hàng Hai bên đã thống nhất nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống pccc với những nội dung chính sau đây: • Bên B đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị sau cho Bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thoả thuận: Số lượng/ lần đã Số TT Loại thiết bị bảo dưỡng, sửa Đơn giá Thành tiền chữa 1. 2. • Bên A đã kiểm tra, vận hành thử trang thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên A. Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)