Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa

doc 2 trang bienban 24/09/2022 10120
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_va_ban_giao_nha_tinh_nghia.doc

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA Do Quỹ XH - TT Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ Năm . Hôm nay, lúc giờ phút, ngày tháng năm 20 .; Tại nhà ông (bà): Địa chỉ: Thành phần tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm có: 1. Ông (bà): 2. Ông (bà): 3. Ông (bà): 4. Ông (bà): 5. Ông (bà): 6. Ông (bà): Tiến hành nghiệm thu và bàn giao Nhà Tình nghĩa cho: Ông (bà): . Sinh năm: Thuộc đối tượng ưu tiên: . Địa chỉ: 1. Ngày khởi công: Ngày hoàn thành m2 2. Quy mô nhà ở: Đã xây dựng nhà cấp: ; diện tích: Mái nhà: ; tường nhà: ; nền nhà: 3. Tổng giá trị nhà ở khi hoàn thành: . đồng, trong đó: - Quỹ XH - TT Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ: - Vốn của địa phương ủng hộ: - Vốn của gia đình: - Vốn khác: Kết luận: Biên bản được lập cùng ngày, kết thúc vào hồi: giờ phút và được lập thành 04 bản gửi đến các cơ quan liên quan./. TM. HỘI TRƯỜNG SƠN XÃ TM. UBND XÃ TM. HỘI TRƯỜNG SƠN NGƯỜI VIẾT BIÊN BẢN ĐẠI DIỆN CHỦ HỘ TỈNH YÊN BÁI
  2. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM: 1) Công văn của Hội cựu TNXP gửi hồ sơ quyết toán và đề nghị Quỹ Xã hội - từ thiện công đoàn GTVT Việt Nam chuyển số tiền (đợt 2) 50% còn lại; 2) Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà “Tình nghĩa” (theo mẫu trên); 3) 01 Ảnh trao nhà “Tình nghĩa”; 4) Giấy biên nhận tiền đợt 1 của cựu TNXP được hỗ trợ nhà.