Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tại Hà Nội

docx 2 trang bienban 24/09/2022 4720
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tại Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_va_thanh_ly_hop_dong_tai_ha_noi.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tại Hà Nội

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG Số: 01/2021/HĐBD-TTYTLC - Căn cứ Hợp đồng phối hợp đào tạo số 01/2021/HĐBD-TTYTLC ký ngày 05/11/2021 giữa Thanh tra Chính phủ và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch về việc tổ chức các Lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Khóa 5/2021); - Căn cứ khối lượng công việc thực tế hoàn thành. Hôm nay, ngày /12/2020 tại Hà Nội, chúng tôi gồm: BÊN A : TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Địa chỉ : 525 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đại diện : Ông Lê Văn Sỹ Chức vụ : Giám đốc. Điện thoại : 0236.3734539 Mã số thuế : 0400483707 Số tài khoản : 3713.0.9096576.00000 tại: Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu BÊN B : TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐịaƯ chỉ : Số 68 Phan Đình Phùng, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. Đại diện : Ông Đỗ Mạnh Khởi Chức vụ : Giám đốc Điện thoại : (024) 37666328. Mã số thuế : 0103157838. Số tài khoản : 1440201020450 Mở tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN. Bắc Hà Nội. Hai Bên cùng thống nhất ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý đối với Hợp đồng phối hợp đào tạo số 01/2021/HĐBD-TTYTLC ký ngày 05/11/2021 với những nội dung sau đây: 1. Nội dung nghiệm thu quyết toán Hợp đồng: Bên B đã cùng Bên A hoàn thành công việc theo đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng phối hợp đào tạo số 01/2021/HĐBD- TTYTLC ký ngày 05/11/2021. 2. Khối lượng nghiệm thu quyết toán Hợp đồng: Tổng số học viên tham gia và hoàn thành các chương trình học tập theo đúng kế hoạch đã đề ra như sau: + Tham gia bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu: 03 học viên. + Tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng: 09 học viên. (Danh sách học viên có tại các Phụ lục 1, 2 kèm theo). 3. Giá trị quyết toán và thanh lý Hợp đồng: Tổng Giá trị quyết toán, thanh lý Hợp đồng cụ thể là: - Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu: 03 học viên x 1.000.000 đồng/học viên = 3.000.000 đồng (1). - Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng: 09 học viên x 2.400.000 đồng/
  2. học viên = 21.600.000 đồng (2). Tổng giá trị hợp đồng = (1) + (2) = 24.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng). Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị thanh lý Hợp đồng với số tiền là 24.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng) cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản trong vòng 15 ngày (mười lăm) ngày sau khi hai Bên ký Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng và Bên B xuất hóa đơn tài chính theo quy định hiện hành cho Bên A tới tài khoản sau: + Tên tài khoản: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. + Số tài khoản: 1440201020450, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Hà Nội. 4. Hợp đồng phối hợp đào tạo sẽ hết hiệu lực sau khi hai Bên hoàn thành các công việc được ghi tại Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng này. Biên bản Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản./. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Lê Văn Sỹ Đỗ Mạnh Khởi