Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Bến Thành

doc 2 trang bienban 26/09/2022 3360
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Bến Thành", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_hop_hoi_dong_quan_tri_cong_ty_cp_cap_nuoc_ben_t.doc

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Bến Thành

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2012 – 2017 - Địa chỉ Công ty : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. - Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP: - Thời gian : Khai mạc lúc 10 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2013. - Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ: - Chủ tọa : Ông BẠCH VŨ HẢI (Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Thành viên HĐQT) - Thư ký : Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH – Thư ký Hội đồng quản trị. III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm: 1. Ông BẠCH VŨ HẢI 2. Ông TRẦN CÔNG THANH 3. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC 4. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN 5. Ông BÙI VIỆT 6. Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 6/6 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP: Các thành viên dự họp đã nghe Ông Bạch Vũ Hải – Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, thành viên HĐQT trình bày văn bản số 199/TCT-HĐTV ngày 01/4/2013 của Tổng Công ty Cấp 1
  2. nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc giới thiệu Ông Trần Công Thanh ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau: - Số phiếu đồng ý bầu Ông Trần Công Thanh làm Chủ tịch HĐQT là 6/6 phiếu (đạt tỷ lệ 100%). - Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu: Ông TRẦN CÔNG THANH Sinh ngày: 24/4/1957 Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 020177676 Cấp ngày: 18/8/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM Hiện thường trú: 486 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/4/2013, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. CHỦ TỌA THƯ KÝ (Đã ký) (Đã ký) BẠCH VŨ HẢI HUỲNH ĐỨC THÀNH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) TRẦN CÔNG THANH NGUYỄN THÀNH PHÚC PHẠM THỊ THANH VÂN (Đã ký) (Đã ký) BÙI VIỆT TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM 2