Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường tiểu học mới nhất

docx 3 trang bienban 24/09/2022 4640
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường tiểu học mới nhất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_hop_phu_huynh_dau_nam_truong_tieu_hoc_moi_nhat.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm trường tiểu học mới nhất

  1. PHÒNG GDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC . Hôm nay, vào lúc . ngày tháng . năm . Lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường I/ Thành phần: Chủ toạ: Thư ký: Tổng số phụ huynh có mặt: / Vắng: Lý do: II/Nội dung: 1/ Tình hình đầu năm học Tổng số học sinh: Nữ: Con hộ nghèo: . ; Cận nghèo: ; Mồ côi cha hoặc mẹ: Học sinh khuyết tật a) Ưu điểm: Nhìn chung các em đều lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp. - Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập. - Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết - Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài . Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh
  2. dạn, tự tin. (Các em phát biểu hăng hái hơn nhiều năm trước, kể cả những em học còn yếu cũng phát biểu rất tự tin.) b) Tồn tại: - Còn một vài h/s chưa ngoan, có em còn nói chuyện trong giờ học. Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ (Nói Đánh giá nhận xét từng học sinh: (GV đánh giá từng h/s) - Vệ sinh cá nhân một số em chưa tốt - Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt - Ra chơi mừng quá ùa ra đùa giỡn, té trầy chân mẻ trán thường xuyên, không chỉ lớp này mà lớp khác rất nhiều. c) Chỉ tiêu: - Kiến thức, kĩ năng: HTXS: em, Tỉ lệ: HTT: em, Tỉ lệ: Hoàn Đạt: em.Tỉ lệ: ; thành: em Tỉ lệ: Cần cố gắng: em Tỉ lệ: - Năng lực, phẩm chất: Tốt: em.Tỉ lệ: ; Đạt: em.Tỉ lệ: Cần cố gắng: em Tỉ lệ: 2/ Một số chỉ tiêu và biện pháp: a) Chỉ tiêu: b) Một số biện pháp:
  3. 3/ Các khoản thu đầu năm 4/Ý kiến của phụ huynh: (Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm) 5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Biên bản này được lập tại lúc ngày Giáo viên chủ nhiệm Đại diện phụ huynh học sinh