Mẫu biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn Thể dục Tháng 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

docx 2 trang bienban 24/09/2022 27440
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn Thể dục Tháng 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxmau_bien_ban_sinh_hoat_to_chuyen_mon_the_duc_thang_1_truong.docx

Nội dung text: Mẫu biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn Thể dục Tháng 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

  1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: THỂ DỤC – GDQPAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 08/BB-TCM Đông Hà, ngày 29 tháng 1 năm 2022 BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 29/1/2022. Địa diểm: Nhà đa năng 2. Thành phần: Tổ TD- GDQPAN. Có mặt: 05đ/c; vắng: 0. 3. Chủ trì : đ/c Tạ Quang Hùng – Tổ trưởng. 4. Thư kí: đ/c Võ Kim Cương. 5. Nội dung: Đánh giá công tác tháng 1 kế hoạch tháng 1/2022 5.1. Đánh giá công tác tháng 1/2022. - Thực hiện nề nếp soạn bài – lên lớp đúng quy định. - Thực hiện quy chế chuyên môn đảm bảo đúng quy định. - Thực hiện đánh giá, cho điểm đúng quy chế, cập nhật điểm cơ bản đảm bảo. - Kiểm tra toàn diện tổ: + Ưu điểm: Hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng quy định.Các hoạt động của tổ được triển khai đúng quy trình kế hoạch đề ra. Hoạt động dạy học đúng quy chế, chất lượng giờ dạy xếp loại giỏi. + Tồn tại: điều chỉnh lại sổ kế hoạch giáo dục cá nhân đúng theo yêu cầu mới - Tiến hành ôn tập cho học sinh và tiến hành kiểm tra cuối kì. - Tiếp tục triên khai tập luyện và phát hiện các HS có năng khiếu chuẩn bị HKPĐ cấp tỉnh - Tham gia các hoạt động của Ngành, nhà trường, đoàn thể đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm. 5.2. Kế hoạch HĐ tháng 02/2022. - Tiếp tục ổn định nề nếp dạy học, nề nếp soạn bài – lên lớp. - Chuẩn bị các loại hồ sơ tham gia thi đấu HKPĐ cử HS. - Tiếp tục triên khai tập luyện và phát hiện các HS có năng khiếu chuẩn bị HKPĐ cấp tỉnh: Các đ/c phụ trách các tập luyện đúng kế hoạch. 5.3. Xếp loại viên chức tháng 1/2021. TT Họ và tên Xếp loại Ghi Chú
  2. 1 Tạ Quang Hùng T 2 Đoàn Minh Nhật T 3 Võ Kim Cương XS 4 Nguyễn Hữu Tuấn T 5 Trương Quang Anh Tuấn XS 5.4. Thảo luận Toàn tổ thống nhất đánh giá và KH trên. 5.5. Kết thúc - Thư kí thông qua biên bản cuộc họp - Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày./. Thư kí Chủ Trì (đã kí) (đã kí) Võ Kim Cương Tạ Quang Hùng