Biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở tại Hà Nội

docx 2 trang bienban 24/09/2022 5580
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở tại Hà Nội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbien_ban_nghiem_thu_sua_chua_nha_o_tai_ha_noi.docx

Nội dung text: Biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở tại Hà Nội

  1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội , ngày 25 tháng 8 năm 2020 BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỬA CHỮA NHÀ Ở Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2020 , tại 43 Hoàng Hoa Thám Hà Đông Hà Nội , chúng tôi gồm có : BÊN A : Ông : Nguyễn Văn A ( bên yêu cầu sửa chữa ) • Địa chỉ : 12 Chu Văn An Hà Đông Hà Nội • Số điện thoại : 01234567 • Số tài khoản : 12345678906643 • Mở tại ngân hàng : BIDV chi nhánh Hà Nội BÊN B : Ông : Nguyễn Văn B ( bên nhận sửa chữa ) • Số điện thoại :0986512345 • Chức vụ : Trưởng phòng thi công • Công ty : Công ty cổ phần xây dựng Việt Thành • Số tài khoản : 01827647865 • Mở tại ngân hàng : Vietcombank chi nhánh Hà Nội Hai bên đã thống nhất nghiệm thu sửa chữa nhà ở tại công trình xây dựng nhà ở của chủ hộ ông Nguyễn Văn A Diện tích nhà ở: 50 m2 • Bên B đã hoàn thành việc sửa chữa các phần sau cho Bên A theo đúng hợp đồng hai bên đã thỏa thuận : STT Các phần sửa chữa Tình trạng sau sửa chữa Chi phí 1 Hệ thống công trình phụ tầng 1 Tốt, có thể sử dụng 30.000.000 2 Lát nền sân trước Tốt, có thể sử dụng 10.000.000 3 Lợp mái tôn Tốt, có thể sử dụng 15.000.000 • Bên A đã kiểm tra , vận hành, sử dụng các công trình sau khi Bên B sửa chữa , đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu Bên A . • Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau .
  2. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký , ghi rõ họ tên ) ( Ký , ghi rõ họ tên )